nata liquida de muntar (mínim 35,1% de matèria grassa)